thumb image

 

De 12 Isonzo Veldslagen

Tijdens de Eerste Wereldoorlog is er op veel verschillende fronten gevochten. Het Italiaanse front, initieel gericht op gebiedsuitbreiding, strekte zich uit via Zuid-Tirol, Trentino langs de Isonzo (Soča in Slovenië) rivier tot aan Monfalcone. Isonzo Battlefields richt zich op het Italiaan / Oostenrijks-Hongaars front rondom de Isonzo rivier. Tijdens deze oorlog zijn 12 Isonzo Veldslagen uitgevochten.

Hieronder vindt u een link naar een korte beschrijving van de verschillende veldslagen:

Eerste Slag aan de Isonzo (23 Juni – 7 Juli 1915)
Tweede Slag aan de Isonzo (18 Juli – 3 Augustus 1915)
Derde Slag aan de Isonzo (18 Oktober – 3 November 1915)
Vierde Slag aan de Isonzo (10 November – 2 December 1915)
Vijfde Slag aan de Isonzo (9 – 17 Maart 1916)
Zesde Slag aan de Isonzo (6 – 17 Augustus 1916)
Zevende Slag aan de Isonzo (14 – 17 September 1916)
Achtste Slag aan de Isonzo (10 – 12 Oktober 1916)
Negende Slag aan de Isonzo (1 – 4 November 1916)
Tiende Slag aan de Isonzo (12 Mei – 8 Juni 1917)
Elfde Slag aan de Isonzo (19 Augustus – 12 September 1917)
Twaalfde Slag aan de Isonzo (24 Oktober – 7 November 1917) / Slag bij Caporetto